Home
Virginal Wroclaw, Poland
Dziewiczy Wrocław
Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home Wrocław -  Europejska Stolica Kultury 2016
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital
The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity
Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple
March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza
Marsz dziewic
na Górę Ślężę
FOTO - WROCŁAW WROCLAW, POLAND
FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Prevernal  Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland
SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

 Wroclaw Silesian Capital

Wroclaw close-ups

The Art and Spirit of Wroclaw, Poland

The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe

Góra Ślęża
Sleza Mountain

Sant'Ambrogio di Milano
Saint Ambrose
De Virginibus Ad Marcellinam Sororem Sua Libri Tres
Concerning Virgins Dedicated to his Sister Marcellina
Three Books 
(English version)
txt pdf audio

Santa Marcellina, Vergine, Saint Marcellina, virgin
Santa Marcellina Vergine
Saint Marcellina, virginGo to / Idź do

Page / str.: 9 
Page / str.: 11


wroclaw-virgins-capital.com
Piękne umysły w cudownym mieście Beautiful minds in the wonderful city of Wroclaw aka VrotsLove, Poland

WROCLAW, POLAND
 WORLD VIRGINITY UNTIL MARRIAGE CAPITAL

Page / Strona: 10, Go to / Idź do Page / str
. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Co sprawia, że Wrocław to Światowa Stolica
Dziewictwa aż do Ślubu?
What makes Wroclaw, Poland,
the Virginity until Marriage Capital of the World?


Po dziewiąte, wartości chrześcijańskie zwyciężają w całej Polsce włącznie ze Śląskiem i Wrocławiem, stolicą Śląska Polskiego. Religijność ma pozytywny związek z charytatywnym obdarowywaniem, wolontariatem i zachowaniem dziewictwa aż do małżeństwa. Ninethly, the Christian values prevail in whole Poland including Silesia, and Wroclaw, the capital of Polish Silesia. Religiosity is positively related to charitable giving, volunteerism, and preserving virginity until marriage.


With her charming beauty, Marcelina urges  passers-by on the Wroclaw Market Square: Give Kids from Children's Home a Christmas! Marcelina, age 17, is a collection volunteer on the International Volunteer Day 2015, December 5, on the eve of  The Feast of Saint Nicholas. Marcelina przynagla swoją czarującą urodą przechodniów na wrocławskim Rynku: Podaruj Święta Dzieciom z Domów Dziecka! Marcelina, lat 17, zbiera datki w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza 5. grudnia 2015, w przeddzień święta Św. Mikołaja. Fine art photography by Zbigniew Halat
With her charming beauty, Marcelina urges  passers-by on the Wroclaw Market Square: Give Kids from Children's Home a Christmas! Marcelina, age 17, is a collection volunteer on the International Volunteer Day 2015, December 5, on the eve of  The Feast of Saint Nicholas. Marcelina przynagla swoją czarującą urodą przechodniów na wrocławskim Rynku: Podaruj Święta Dzieciom z Domów Dziecka! Marcelina, lat 17, zbiera datki w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza 5. grudnia 2015, w przeddzień święta Św. Mikołaja. Fine art photography by Zbigniew Halat

św. Małgorzata, dziewica i męczennica, stoi na smoku-szatanie St Margaret, virgin and martyr, stands on a dragon-satan. Późnogotycki Tryptyk Świętych Dziewic kościoła Chrystusa Króla, Olesno k/Lubina, początek lat 90.-tych XV w., sala VI, Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Late Gothic Triptych of  Saint Virgins, Church of Christ the King, Olesno near Lubin, early 90s of the 15th century,  hall VI,  National Museum in Wroclaw. Fine art photography by Zbigniew Halat
św. Małgorzata, dziewica i męczennica, stoi na smoku-szatanie.
St Margaret, virgin and martyr, stands on a dragon-satan.

Późnogotycki Tryptyk Świętych Dziewic kościoła Chrystusa Króla, Olesno k/Lubina, początek lat 90.-tych XV w., sala VI, Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Late Gothic Triptych of  Saint Virgins, Church of Christ the King, Olesno near Lubin, early 90s of the 15th century,  hall VI,  National Museum in Wroclaw. Fine art photography by Zbigniew Halat

Virgin boys and men, never ask where to find a girl or woman worth fighting for. Just join a volunteer team. Like the one of Marcelina. Chłopcy i mężczyźni, którzy zachowaliście dziewictwo, nie pytajcie, gdzie można znaleźć dziewczynę czy kobietę, wartą tego, aby o nią walczyć. Po prostu dołączcie się do grupy wolontariatu. Takiej jak Marceliny.
Chłopcy i mężczyźni, którzy zachowaliście dziewictwo, nie pytajcie, gdzie można znaleźć dziewczynę czy kobietę, wartą tego, aby o nią walczyć. Po prostu dołączcie do grupy wolontariatu. Takiej jak Marceliny. Virgin boys and men, never ask where to find a girl or woman worth fighting for. Just join a volunteer team. Like the one of Marcelina. Marcelina na youtube.