Home
Virginal Wroclaw, Poland
Dziewiczy Wrocław
Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home Wrocław -  Europejska Stolica Kultury 2016
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital
The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity
Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple
March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza
Marsz dziewic
na Górę Ślężę
FOTO - WROCŁAW WROCLAW, POLAND
FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Prevernal  Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland
SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

 Wroclaw Silesian Capital

Wroclaw close-ups

The Art and Spirit of Wroclaw, Poland

The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe

Góra Ślęża
Sleza MountainGo to / Idź do
Page / str.: 8 
Page / str.: 10wroclaw-virgins-capital.com
Piękne umysły w cudownym mieście Beautiful minds in the wonderful city of Wroclaw aka VrotsLove, Poland

WROCLAW, POLAND
 WORLD VIRGINITY UNTIL MARRIAGE CAPITAL

Page / Strona: 9, Go to / Idź do Page / str. 1, 2, 3
, 4, 5, 6,  8,   10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Co sprawia, że Wrocław to Światowa Stolica
Dziewictwa aż do Ślubu?
What makes Wroclaw, Poland,
the Virginity until Marriage Capital of the World?

We Wrocławiu roztropność pokonuje pruderię. In Wroclaw prudence beats prudery.

Dawny dom handlu hurtowego VICTORIA, budowniczy G. Haertel  1900. Former VICTORIA Wholesale house by G. Haertel, 1900. Fine art photography by Zbigniew Halat. Po ósme we Wrocławiu, gdzie w 1891r. urodziła się , wychowała i szukała Boga Edyta Stein, żydowska poddana Prus, Polacy, którzy po wiekach odzyskali to miasto, odrzucają bezdzietność będącą w obecnym czasie powodem wymierania autochtonicznej ludności europejskiej i jej różnorodnych kultur, bowiem podzielają opinię Edyty Stein - św Teresy Benedykta od Krzyża, rzymskokatolickiej zakonnicy karmelitanki bosej, dziewicy i męczennicy, że "Natura kobiety jest dostosowana do pierwotnego celu: być żoną i matką. Obie role są ściśle powiązane. Ciało kobiety jest tak zbudowane, aby z innym "stać się jednym ciałem" i karmić w sobie nowe życie człowieka" ("Die Natur der Frau ist angelegt auf ihre ursprüngliche Bestimmung: Gattin und Mutter zu sein.  Beides hängt aufs Engste zusammen. Der Leib der Frau ist dazu gebildet, mit einem anderen »ein Fleisch zu sein« und neues Menschenleben in sich zu nähren."  Edith Stein/Sr. Teresia Benedicta a Cruce Die Frau Fragestellungen und Reflexionen Eighthly, in Wroclaw, Poland, where Edith Stein, the Prussian Jewish subject, was born 1891, raised, and sought God, the Poles who after centuries recovered the city, reject childlessness which nowadays results in extinction of the European autochthonous population and its diverse cultures, because young adults share the opinion of Edith Stein - Saint Teresa Benedicta of the Cross, Roman Catholic Barefoot Carmelites' nun, Virgin and Martyr that: “Woman's nature is determined by her original vocation of spouse and mother. One depends on the other. The body of woman is fashioned “to be one flesh” with another and to nurse new human life in itself.
Dawny dom handlu hurtowego
VICTORIA, budowniczy G. Haertel  1900. Former VICTORIA Wholesale house by G. Haertel, 1900. Fine art photography by Zbigniew Halat

Po ósme we Wrocławiu, gdzie w 1891r. urodziła się , wychowała i szukała Boga Edyta Stein, żydowska poddana Prus, Polacy, którzy po wiekach odzyskali to miasto, odrzucają bezdzietność będącą w obecnym czasie powodem wymierania autochtonicznej ludności europejskiej i jej różnorodnych kultur, bowiem podzielają opinię Edyty Stein - św Teresy Benedykta od Krzyża, rzymskokatolickiej zakonnicy karmelitanki bosej, dziewicy i męczennicy, że "Natura kobiety jest dostosowana do pierwotnego celu: być żoną i matką. Obie role są ściśle powiązane. Ciało kobiety jest tak zbudowane, aby z innym "stać się jednym ciałem" i karmić w sobie nowe życie człowieka" ("Die Natur der Frau ist angelegt auf ihre ursprüngliche Bestimmung: Gattin und Mutter zu sein.  Beides hängt aufs Engste zusammen. Der Leib der Frau ist dazu gebildet, mit einem anderen »ein Fleisch zu sein« und neues Menschenleben in sich zu nähren."  Edith Stein/Sr. Teresia Benedicta a Cruce Die Frau Fragestellungen und Reflexionen 

Eighthly, in Wroclaw, Poland, where Edith Stein, the Prussian Jewish subject, was born 1891, raised, and sought God, the Poles who after centuries recovered the city, reject childlessness which nowadays results in extinction of the European autochthonous population and its diverse cultures, because young adults share the opinion of Edith Stein - Saint Teresa Benedicta of the Cross, Roman Catholic Barefoot Carmelites' nun, Virgin and Martyr that: “Woman's nature is determined by her original vocation of spouse and mother. One depends on the other. The body of woman is fashioned “to be one flesh” with another and to nurse new human life in itself."

Śląska panna Olimpia, lat 20, jest przedstawicielką najmłodszego pokolenia dorosłych Polaków odpowiedzialnych za przeżycie narodu. Silesian maiden Olimpia, age 20, is a representative of the youngest generation of adult Poles responsible of the nation's survival. Fine art photography by Zbigniew Halat
Śląska panna Olimpia, lat 20, jest przedstawicielką najmłodszego pokolenia dorosłych Polaków odpowiedzialnych za przeżycie narodu. Silesian maiden Olympia, age 20, is a representative of the youngest generation of adult Poles responsible of the nation's survival. Fine art photography by Zbigniew Halat
Męsko-żeńskie związki łabędzi trwają całe życie. Łabędź symbolizuje miłość, wdzięk, związek, czystość, piękno, marzenia, elegancję, harmonię, prokreację. Fontanna "Chłopiec z łabędziem", 1836, TE Kalide, Park Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. Strumienie wody tryskają do 6 metrów. Male-female swan unions are sustained for a lifetime. Swan symbolism: love, grace, union, purity, beauty, dreams, elegance, harmony, procreation. Fountain "Boy with a Swan", 1836, by Theodor Erdmann Kalide, The Nicolaus Copernicus Park, Wroclaw, Poland. Jets of water squirt up to 6 meters.
Męsko-żeńskie związki łabędzi trwają całe życie. Łabędź symbolizuje miłość, wdzięk, związek, czystość, piękno, marzenia, elegancję, harmonię, prokreację. Fontanna "Chłopiec z łabędziem", 1836, TE Kalide, Park Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. Strumienie wody tryskają do 6 metrów. Male-female swan unions are sustained for a lifetime. Swan symbolism: love, grace, union, purity, beauty, dreams, elegance, harmony, procreation. Fountain "Boy with a Swan", 1836, by Theodor Erdmann Kalide, The Nicolaus Copernicus Park, Wroclaw, Poland. Jets of water squirt up to 6 meters, on youtube