Home
Virginal Wroclaw, Poland
Dziewiczy Wrocław
Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home Wrocław -  Europejska Stolica Kultury 2016
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital
The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity
Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple
March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza
Marsz dziewic
na Górę Ślężę
FOTO - WROCŁAW WROCLAW, POLAND
FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Prevernal  Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland
SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

 Wroclaw Silesian Capital

Wroclaw close-ups

The Art and Spirit of Wroclaw, Poland

The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe

Góra Ślęża
Sleza Mountain

Go to / Idź do
Page / str.: 6 
Page / str.: 8

wroclaw-virgins-capital.com
Piękne umysły w cudownym mieście Beautiful minds in the wonderful city of Wroclaw aka VrotsLove, Poland

WROCLAW, POLAND
 WORLD VIRGINITY UNTIL MARRIAGE CAPITAL

Page / Strona: 7, Go to / Idź do Page / str. 1, 2, 3
, 4, 5, 6,  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Co sprawia, że Wrocław to Światowa Stolica
Dziewictwa aż do Ślubu?
What makes Wroclaw, Poland,
the Virginity until Marriage Capital of the World?


Po szóste, mieszkańcy Wrocławia zdają sobie sprawę z faktu, że każdy chłopiec ma potencjał stać się gigantem w roli męża i ojca w małżeństwie i rodzinie, pod warunkiem, że otrzyma pomoc dla zwycięstwa w walce z grzechem. Sixthly, the inhabitants of Wroclaw, Poland, realize that each boy has the potential to become a giant in the role of husband and father in the marriage and family, provided is being helped to have victory in fight over sin. Na przednim planie rzeźba "Chłopiec z łabędziem", 1836, TE Kalidego. W tle woliera, gdzie trzymane jest małe stadko gołębi jakobinów z Cypru, hymenopis, t.j. z oczami jak błona dziewicza (Περιστέρι υμενῶπις της Κύπρος) In the foreground sculpture "Boy with a Swan" 1836, by TE Kalide. In the background a bird sanctuary where a small flock of jacobin doves of Cyprus,  hymenopis, i.e. with eyes like the hymen (Περιστέρι υμενῶπις της Κύπρος,),  is  kept. Miejsce wykonania zdjęcia: Park Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. Photography location: the Nicolaus Copernicus Park, Wroclaw, Poland. Fine art photography by Zbigniew Halat
Po szóste, mieszkańcy Wrocławia zdają sobie sprawę z faktu, że każdy chłopiec ma potencjał stać się gigantem w roli męża i ojca w małżeństwie i rodzinie, pod warunkiem, że otrzyma pomoc dla zwycięstwa w walce z grzechem.
Na przednim planie rzeźba "Chłopiec z łabędziem", 1836, TE Kalidego. W tle woliera, gdzie trzymane jest małe stadko gołębi jakobinów z Cypru, hymenopis, t.j. z oczami jak błona dziewicza (Περιστέρι υμενῶπις της Κύπρος) 
zobacz tutaj.
Sixthly, the inhabitants of Wroclaw, Poland, realize that each boy has the potential to become a giant in the role of husband and father in the marriage and family, provided is being helped to have victory in fight over sin.
In the foreground sculpture "Boy with a Swan" 1836, by TE Kalide. In the background a bird sanctuary where a small flock of jacobin doves of Cyprus,  hymenopis, i.e. with eyes like the hymen (Περιστέρι υμενῶπις της Κύπρος,), 
see here, is  kept.
Miejsce wykonania zdjęcia: Park Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. Photography location: the Nicolaus Copernicus Park, Wroclaw, Poland. Fine art photography by Zbigniew Halat

Samson był zmuszony walczyć ze lwem i odniósł zwycięstwo z Bożą pomocą. Samson was forced to fight the lion and gained victory with God's help. "Samson" B Sehringa and E Segera z neobarokowej fontanny "Walka i Zwycięstwo", 1905, Pl. Jana Pawła II we Wrocławiu (zanim Polska odzyskała Wrocław w 1945 r. - znanej jako fontanna Bismarka przy pl. Królewskim). "Samson" by B Sehring and E Seger from the Neo-Baroque fountain “Fight and Victory", 1905, St John Paul II Sq., Wroclaw, Poland. (before Poland regained Wroclaw in 1945, this was known as Bismarckbrunnen am Königsplatz in Breslau). Fine art photography by Zbigniew Halat
Samson był zmuszony walczyć ze lwem i odniósł zwycięstwo z Bożą pomocą. Samson was forced to fight the lion and gained victory with God's help.
"Samson" B Sehringa and E Segera z neobarokowej fontanny "Walka i Zwycięstwo", 1905, Pl. Jana Pawła II we Wrocławiu (zanim Polska odzyskała Wrocław w 1945 r. - znanej jako fontanna Bismarka przy pl. Królewskim).
"Samson" by B Sehring and E Seger from the Neo-Baroque fountain “Fight and Victory", 1905, St John Paul II Sq., Wroclaw, Poland. (before Poland regained Wroclaw in 1945, this was known as Bismarckbrunnen am Königsplatz in Breslau). Fine art photography by Zbigniew Halat