Home
Virginal Wroclaw, Poland
Dziewiczy Wrocław
Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home Wrocław -  Europejska Stolica Kultury 2016
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital
The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity
Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple
March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza
Marsz dziewic
na Górę Ślężę
FOTO - WROCŁAW WROCLAW, POLAND
FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Prevernal  Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland
SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

 Wroclaw Silesian Capital

Wroclaw close-ups

The Art and Spirit of Wroclaw, Poland

The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe

Góra Ślęża
Sleza Mountain

Go to / Idź do
Page / str.: 5
Page / str.: 7


wroclaw-virgins-capital.com
Piękne umysły w cudownym mieście Beautiful minds in the wonderful city of Wroclaw aka VrotsLove, Poland

WROCLAW, POLAND
 WORLD VIRGINITY UNTIL MARRIAGE CAPITAL

Page / Strona: 6, Go to / Idź do Page / str. 1, 2, 3
, 4, 5,  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Co sprawia, że Wrocław to Światowa Stolica
Dziewictwa aż do Ślubu?
What makes Wroclaw, Poland,
the Virginity until Marriage Capital of the World?


Po piąte, we Wroclawiu wielu wie, że wszystko, czego potrzebujesz, to miłość, i liczni czerpią dużo przyjemności z cielesnych mechanizmów i skutków miłości. Na przednim planie rzeźba "Chłopiec z łabędziem", 1836, której autorem był  jeden najwybitniejszych rzeźbiarzy górnośląskich Theodor Erdmann Kalide. Miejsce wykonania zdjęcia: Park Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. Fine art photography by Zbigniew Halat
Po piąte, we Wroclawiu wielu wie, że wszystko, czego potrzebujesz, to miłość, i liczni czerpią dużo przyjemności z cielesnych mechanizmów i skutków miłości. Na przednim planie rzeźba "Chłopiec z łabędziem", 1836, której autorem był  jeden najwybitniejszych rzeźbiarzy górnośląskich Theodor Erdmann Kalide.

Miejsce wykonania zdjęcia: Park Mikołaja Kopernika we Wrocławiu.
Fine art photography by Zbigniew Halat

Sixthly, in Wroclaw, Poland, many people realize that all you need is love and many enjoy very much bodily mechanisms and consequences of love. In the foreground sculpture "Boy with a Swan" 1836. Its author, Theodor Erdmann Kalide, was one of the greatest sculptors of the Upper Silesia. Photography location: the Nicolaus Copernicus Park, Wroclaw, Poland. Fine art photography by Zbigniew Halat
Fifthly, in Wroclaw, Poland, many people realize that all you need is love and many enjoy very much bodily mechanisms and consequences of love. In the foreground sculpture "Boy with a Swan" 1836. Its author, Theodor Erdmann Kalide, was one of the greatest sculptors of the Upper Silesia.

Photography location: the Nicolaus Copernicus Park, Wroclaw, Poland.
Fine art photography by Zbigniew Halat