Home
Virginal Wroclaw, Poland
Dziewiczy Wrocław
Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home Wrocław -  Europejska Stolica Kultury 2016
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital
The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity
Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple
March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza
Marsz dziewic
na Górę Ślężę
FOTO - WROCŁAW WROCLAW, POLAND
FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Prevernal  Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland
SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

 Wroclaw Silesian Capital

Wroclaw close-ups

The Art and Spirit of Wroclaw, Poland

The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe

Góra Ślęża
Sleza Mountain


Go to / Idź do
Page / str.: 3
Page / str.: 5


wroclaw-virgins-capital.com
Piękne umysły w cudownym mieście Beautiful minds in the wonderful city of Wroclaw aka VrotsLove, Poland

WROCLAW, POLAND
 WORLD VIRGINITY UNTIL MARRIAGE CAPITAL

Page / Strona: 4, Go to / Idź do Page / str. 1, 2, 3
,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Co sprawia, że Wrocław to Światowa Stolica
Dziewictwa aż do Ślubu?
What makes Wroclaw, Poland,
the Virginity until Marriage Capital of the World?

Black Belts for virginity until marriage instilling the values of C.H.R.I.S.T. (Character - Honor - Respect - Integrity - Self Discipline – Teamwork) are the best lifestyle leaders to follow. Why not the two 19-year-olds Sabina and Joanna? Fine art photography by Zbigniew Halat
Thirdly, Black Belts for virginity until marriage instilling the values of C.H.R.I.S.T. (Character - Honor - Respect - Integrity - Self Discipline – Teamwork) are the best lifestyle leaders to follow. Why not the two 19-year-olds Sabina and Joanna? Fine art photography by Zbigniew Halat

Po trzecie, Czarne Pasy dla dziewictwa do ślubu wpajające wartości C.H.R.I.S.T.  (Charakter - Honor - Respekt - Integralność - Samodyscyplina – Trudzenie się razem) są najlepszymi do naśladowania liderkami/liderami stylu życia. Dlaczego nie miałyby nimi być dwie dziewiętnastolatki Sabina i Joanna?


Proszę wygooglować autorów genialnego pomysłu włączenia sztuk walki do moralnej, psychologicznej i fizycznej formacji osoby ludzkiej, która dobrze wie jak bronić ludzką godność własną i osób słabych.

Please, google the authors of the brilliant idea of incorporating martial arts to moral, psychological, and physical formation of the human person who knows well how to defend human dignity of his/her own and of the weak.


Black belts Sabina Merklova and Joanna Milej the best lifestyle leaders to follow na YoutTube  Czarne Pasy Sabina Merklova i Joanna Milej najlepszymi do naśladowania liderkami stylu życia  on YouTube
Black Belts Sabina Merklova and Joanna Milej the best lifestyle leaders to follow na YoutTube
Czarne Pasy Sabina Merklova i Joanna Milej najlepszymi do naśladowania liderkami stylu życia  on YouTube

2015 Junior European Judo Cup Wroclaw, Poland